Kalender Aftellen icoon

De verblijfsduur is zo lang als nodig. Wanneer de omstandigheden veranderen, zal er met de bewoner en zijn/haar familie of betekenisvolle anderen, gezocht worden naar een meer aangepaste woonomgeving.

In beschut wonen stromen de meeste bewoners door naar een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij al dan niet met verdere begeleiding van de woonbegeleiders of een mobiel team. Soms gaan bewoners samenwonen, iets huren op de privémarkt, naar een woonzorgcentrum, enz.

Vanaf drie maanden onderbreking, bijvoorbeeld door een opname in het psychiatrisch ziekenhuis, wordt bekeken of het nog aangewezen is om de begeleidingsovereenkomst met beschut wonen De Sprong aan te houden.