Onthaal Gebouw 5 Bethanië

In beschut wonen De Sprong

Heb je interesse voor begeleiding door beschut wonen?

Dan vragen we je om het ingevulde aanmeldingsformulier 'langdurige woonvorm', vergezeld van een recent psychiatrisch verslag te versturen via het contactformulier woonfunctie Zoersel.

Op een maandelijks aanmeldingscomitéworden de nieuwe aanmeldingen besproken. Op dat moment wordt er beslist of je zal uitgenodigd worden voor een infomoment.

Dit infomomentwordt op regelmatige basis georganiseerd voor kandidaten, hun familie en verwijzers. Hier wordt uitgelegd hoe beschut wonen ondersteunend kan zijn in jouw herstelproces. De concrete werking wordt toegelicht door zowel bewoners, ervaringsdeskundige en begeleiders.

Vervolgens zal Gert Rombouts (klik op de naam voor haar telefoonnummer en contactformulier) je contacteren voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw zorg- en begeleidingsnoden in kaart gebracht. Als beschut wonen hierop een antwoord kan bieden, vormt dit de basis voor het opstarten van het begeleidingsproces.

Afhankelijk van een geschikte plaats of ruimte binnen de begeleidingscapaciteit word je gecontacteerd.

Bij aanvang van het verblijf sluit je een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst af. Dit geldt enkel wanneer je een studio of een kamer in een groepswoning van beschut wonen huurt. Bij begeleiding op eigen adres sluit je enkel een begeleidingsovereenkomst af. Ook het huishoudelijk reglementwordt overlopen en voor akkoord ondertekend.

Op dit moment is als gevolg van een zeer lange wachttijd voor studio’s een aanmeldingsstop voor studio’s. Aanmeldingen voor groepswoningen en voor begeleiding op eigen adres blijven steeds mogelijk.

In psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen

Op een maandelijks aanmeldingscomité worden de nieuwe aanmeldingen 'langdurige woonvorm' besproken. Op dat moment wordt er beslist of de mogelijk toekomstige bewoner zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
De betrokken medewerker zal je contacteren voor een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Vervolgens volgt er een kennismakingsgesprek. Hierbij zullen zowel de psychiater als psycholoog aanwezig zijn. Aansluitend wordt er een rondleiding voorzien door een persoonlijk begeleider en een bewoner. De huidige begeleider, familieleden of betekenisvolle anderen zijn, indien gewenst, uiteraard welkom op dit kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek bekijkt het team of je in aanmerking komt voor de betreffende woonvorm. Zo ja, kom je automatisch op de wachtlijst. Elke kandidaat wordt verwittigd van de beslissing. Indien nodig neemt de maatschappelijk werker contact op om de kostprijs en de financiële implicaties te bespreken.

Bij aanvang sluit je een begeleidingsovereenkomst en indien een woning ter beschikking wordt gesteld, een verblijfsovereenkomst af.